VÅR FÖRENINGSIDÉ

Glädje • Delaktighet • Kamratskap • Respekt

Föreningsidé

Saik bandy föreningsidé

FÖRENINGSIDÉ

SAIK Bandy skall utveckla och erbjuda elitverksamhet av främsta klass, samt en idrottslig och social
fostran av ungdomar. Detta gör vi bland annat genom att löpande utbilda våra ledare. SAIK Bandy skall erbjuda företag, medlemmar och övriga samarbetspartners attraktiva möjligheter
till utdelning på investeringar i verksamheten så att vi uppfattas som trovärdiga och affärsmässiga.
SAIK Bandy skall genom socialt engagemang och en väl fungerande organisation erbjuda ett
idrottsligt alternativ på alla nivåer och vara en naturlig samarbetspartner i samhället.

VÄRDEGRUND

GLÄDJE
Glädjen är en av de starkaste drivkrafterna inom vår förening. Här har vi en familjär stämning där vi
stöttar varandra, skrattar och mår bra tillsammans. Med dessa goda egenskaper ger vi oss själva
och varandra energi till att utvecklas livet ut.

DELAKTIGHET
Alla medlemmars röst är lika mycket värd. Vi tar alla ansvar för vår förening och är med och påverkar
vår verksamhet på ett jämställt sätt oavsett bakgrund.

KAMRATSKAP
I vår förening är alla välkomna. Genom att acceptera varandra och våra olikheter skapar vi en
gemenskap som står sig stark.

RESPEKT
I SAIK Bandy har vi ett bra bemötande mot varandra och mot alla andra vi stöter på. Alla gör sitt
bästa och vi lever utifrån god etik och moral. Vi vill ha rent och ärligt spel på lika villkor och arbetar
därför aktivt mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.
Exklusiva huvudpartners

sandvikSyntroninc