verksamhet entré

Verksamhet Entré utgör en mångfacetterad satsning inom SAIK som sträcker sig bortom bandyn. Det är ett initiativrikt och integrerat arbete som syftar till att underlätta integrationen för personer med utländsk bakgrund i samhället och i Sandviken.

verksamhet entre
Mer än bara bandy

Verksamhet entré

Entré är en mångfacetterad verksamhet inom SAIK som sträcker sig bortom bandyn. Med Entré vill vi underlätta integrationen för personer med utländsk bakgrund i samhället och i Sandviken. Tillsammans skapar vi en plats där deltagarna kan mötas, dela sina kunskaper och färdigheter, delta i gemensamma aktiviteter som gör det lättare att integreras i det svenska samhället.

Najiba Mansouri leder verksamheten sedan 2015 med en vision om att skapa en positiv kraft för kvinnor med utländsk bakgrund och deras familjer, vilket i sin tur gynnar barnen och bidrar till deras välbefinnande i Sverige. För många nyanlända kvinnor har möjligheten att delta i fysiska aktiviteter varit begränsad. Entré riktar sig därför framför allt till kvinnor med utländsk bakgrund men även deras barn och familjer. Genom att främja social, fysisk och psykisk hälsa vill vi ge deltagarna en meningsfull start på sommaren och skapa minnen för livet. Genom Entré vill vi främja en aktiv livsstil och öka medvetenheten om dess positiva effekter – men även bygga ett nätverk av aktiva kvinnor med utländsk bakgrund för att förbättra deras sociala delaktighet och visa hur de kan bidra till det svenska samhället.

najiba

Aktiviteterna
Inom Entré anpassas efter de behov som Najiba identifierar i samhället och bland deltagarna. Målet är att skapa mötesplatser där människor, oavsett ursprung, religion eller kultur, kan mötas och lära känna varandra samtidigt som de informeras om det svenska samhället. Vi strävar efter att bygga en stark gemenskap och hjälpa kvinnor och tjejer att träffas, kommunicera på svenska och dela sina kunskaper och färdigheter. Genom Entré öppnar vi dörrarna för ökad social delaktighet, förståelse och samarbete för att främja en positiv integration i det svenska samhället.

Anmälan
Om du är intresserad av att bli en del av Entré, kontakta Verksamhetsledare Najiba Mansouri på 072 277 46 12 eller najiba@saik.com.

Teman och aktiviteter

 • Bollsport och Hälsogymnastik: Aktiviteter som främjar rörelse och välmående genom bollsport och hälsogymnastik.
 • Simskolan för Kvinnor: En trygg och inkluderande miljö för kvinnor att lära
  sig simma och främja vattenvana.
 • Bowling: Gemensamma bowlingaktiviteter för att stärka relationer och skapa
  en rolig atmosfär.
 • Föräldraskap: Stödjande och informativa sessioner för föräldrar som syftar
  till att förbättra föräldraskapet och stärka familjer.
 • Studieresor och Utflykter: Gemensamma resor och utflykter för att främja gemenskap
  och lärande.
 • Samhällsinformation: Informationsseminarier om det svenska samhället för att öka
  medvetenheten och integrationen.
 • Föreläsningar: Inspirerande föreläsningar som täcker ämnen relaterade till hälsa,
  integration och personlig utveckling.
 • Matlagning: Gemensam matlagning för att främja kulturell utbyte och
  hälsosamma kostvanor.
 • Aktiviteter som utforskar och främjar förståelsen för kulturell identitet och mångfald.
 • Språkcafé: En mötesplats för att öva och förbättra svenska språkkunskaper i en
  avslappnad miljö.
verksamhet entré
imageimageimageimageimage