Aktiviteter i bostadsområden

Målet är tydligt: att aktivera och skapa möjligheter för barnen i området att delta i spel och lek enligt deras egna önskemål, samtidigt som vi strävar efter att bygga nära relationer med barnen i samhället

Mer än bara bandy

aktiviteter i
Bostadsområden

SAIK Bandy driver en engagerande verksamhet i Norrsätra i samarbete med Sandvikenhus under sommarhalvåret. Målet är tydligt: att aktivera och skapa möjligheter för barnen i området att delta i spel och lek enligt deras egna önskemål, samtidigt som vi strävar efter att bygga nära relationer med barnen i samhället. Med i bagaget har vi västar, bollar och andra tillbehör för lekfulla aktiviteter.

Den centrala mötesplatsen är det så kallade "Zlatan Court", där fotbollsspel ofta står i fokus under dessa möten. Besöken har visat sig vara populära och har lockat många barn varje gång. Det är uppenbart att det finns en betydande efterfrågan, och vi märker den positiva energin och glädjen bland deltagarna. Vid varje träff blir vi ofta glada över att få frågan: "När kommer ni nästa gång?" Detta understryker det uppenbara behovet av en sådan aktivitet, och vi på SAIK Bandy uppskattar varje besök, känslan av att kunna bidra till glädje och uppskattning hos barnen i området.

Aktiviteter 2024
Våren 2024 startar vi med en träff per vecka och hoppas kunna utöka om behovet ökar och ser också möjligheten att utvidga verksamheten till andra bostadsområden i kommunen. Vår ambition sträcker sig bortom att bara erbjuda en plats för fysisk aktivitet – vi vill skapa en gemenskap där barn kan trivas, utvecklas och skapa minnen som varar för livet.
Genom dessa aktiviteter strävar vi efter att inte bara tillgodose behoven av lek och rörelse utan också att främja samhällsengagemang och skapa en trygg och positiv miljö för barn att växa upp i. Vi ser fram emot att utvidga vår närvaro och lägga grunden för en hållbar och inkluderande gemenskap i bostadsområden runt om i kommunen.
Vilka dagar och tider vi finns på plats i Norrsätra kommer att annonseras via sociala medier och hemsidan när det närmar sig.

För mer information, vänligen kontakta Elin Ivarsson på elin.ivarsson@saik.com.
Vi ser fram emot ännu en fantastisk sommar!

Aktivitetsdagar i Norrsätra

Aktivitetsdagarna i Norrsätra är en uppskattad satsning för att främja gemenskap och aktivitet i området. Under dessa dagar bjuds barn och ungdomar in till olika lekfulla och roliga aktiviteter som främjar både fysisk rörelse och social interaktion. Med engagerade ledare och ett varierat program skapas en positiv atmosfär där deltagarna kan trivas och skapa minnen för livet. Aktivitetsdagarna är en viktig del av arbetet för att stärka samhällsgemenskapen och öka möjligheterna till aktivitet och lek för barnen

imageimageimageimageimage