Hovetlägret

En grupp ungdomar som tidigare saknat varierade sommarsysselsättningar är ungdomar med funktionsnedsättningar. 2016 genomförde därför SAIK Bandy det första Hovetlägret för just denna målgrupp.

SAIK Bandy har under flera år drivit Högbolägret för ungdomar mellan 8-13 år. Vi har fått mycket uppskattning för lägret och det har varit en av bidragande orsaker till att vi fortsatt år efter år. SAIK Bandys ungdomskonsulent, Håkan Larsson, har sedan en tid identifierat en grupp av ungdomar som har saknat sommarsysselsättning och det är ungdomar med funktionsnedsättningar. Det har inte funnits så många aktiviteter för dessa ungdomar i Sandviken tidigare.

Våren 2015 samlade vi några ungdomar med funktionsnedsättning och deras föräldrar för att kartlägga behov och önskemål för ett läger. Vi mötte ett stort intresse och beslöt att starta ett sommarläger kallad Hovetlägret. Sommaren 2016 genomfördes den första lägerveckan och under 2017 gick det andra lägret av stapeln. 

Namnet Hovetlägret fick ungdomarna själva bestämma och valde att döpa lägret efter en verksamhet i Vallhovs kyrka som kallas Hovet som de brukar gå på.

Syfte/ändamål

Syfte är att ge ungdomarna sysselsättning under en vecka och samtidigt en möjlighet att träffa nya kompisar. Vi vill ge ungdomarna en bra start på sommaren och ett minne för livet.

Målgrupp

Målgruppen är äldre ungdomar, både tjejer och killar med funktionsnedsättningar.

Genomförande

Lägret är ett dagläger, med möjlighet att övernatta en gång. Lägret har ungefär samma upplägg och inriktning som Högbolägret, men med anpassningar till deltagarnas förutsättningar. Deltagarna väljer i stor utsträckning aktiviteter. Det kan innebära att man byter plats och aktiviteter varje dag. Det blir ofta aktiviteter, som deltagarna sällan eller aldrig har möjlighet att delta i annars.

Exempel på aktiviteter är go-cart, bad, Furuviksbesök och kubbspel.

Lägret genomförs kostnadsfritt för deltagarna med olika stiftelser som bidragsgivare.