Projekt Entré

Projekt Entré är ett samlingsbegrepp och nytt verksamhetsområde inom SAIK mer än bara bandy, där arbete med integration samlas. Det är SAIK bandys sätt att bidra till människor med utländsk bakgrund möjligheter till integration i samhället och Sandviken.

Najiba Mansouri anställdes som projektledare och arbetet med planering och förberedelser startade våren/sommaren 2015 och praktisk verksamhet vid årsskiftet 2015/2016. Projektet finansieras med bidrag från Göranssonska stiftelserna och Integrationsenheten på Sandvikens kommun.

Syfte/ändamål

Vi vill skapa en plats där deltagarna kan träffas, dela sina kunskaper och färdigheter, göra olika aktiviteter tillsammans och utveckla initiativ som kan hjälpa dem att bättre integrera i svenska samhället.

Vi vill att projekt Entré ska påverka kvinnor med utländsk bakgrund och deras familjers liv i positiv riktning. Det får i sin tur en stor påverkan på familjernas barn och hjälper dem att få ett bättre liv i Sverige. Projektaktiviteter utformas för att främja deltagarnas sociala, fysisk och psykisk hälsa.

Tyvärr har många nyanlända kvinnor aldrig utfört idrott eller har inte haft möjlighet att utföra idrott. Samtidigt är det positivt att många nyanlända kvinnors, även om de inte utför fysisk aktiviteter, vet de att idrott och motion är bra för hälsan. De vet att bakom varje frisk barn står en frisk mamma.

Vi vill också främja ett nätverk av aktiva nyanlända kvinnor och ensamstående svenska mammor och förbättra deras nivå av social delaktighet och hjälpa dem att förstå att de kan bidra till att förbättra det svenska samhället.

Resultat

Vad vi vill uppnå:

  • Förbättra nivån på information och medvetenhet bland kvinnor med utländsk bakgrund och deras barn i Sandviken, för att hjälpa dem att bättre anpassa sig till det svenska samhället.
  • Bidra till att förbättra hälsa och glädje för deltagarna genom att praktisera sport- och fritidsaktiviteter.
  • Bidra till en bättre förståelse för varandras kulturer.
  • Att främja ett nätverk av aktiva kvinnor med utländsk bakgrund som förbättrar deras nivå av social delaktighet och hjälpa dem att förstå hur de kan bidra till att förbättra det svenska samhället.

Målgrupp

Målgruppen är i ett första steg barn och kvinnor med utländsk bakgrund. I nästa steg riktar vi aktiviteter även till män med utländsk bakgrund och ensamstående svenska mammor.

Deltagare anmäler sig via Etableringen och från jobb- och utvecklinsgarantinprogrammet på Arbetsförmedlingen. Information om deltagande kommer också att ges om projekt Entré på SFI. Deltagarnas ålder är 18-65 år.

Under hösten 2016 utvidgas verksamheten till barn och familjer.

Genomförande

Under första delen av 2016 har verksamheten enbart riktat sig till utlandsfödda kvinnor. Huvudaktiviteten har varit och är hälsogymnastik i en gymnastiksal med yoga och avslappning. Hälsogymnastiken består av volleyboll, handboll, fotboll, badminton, basket på ett enkelt sätt, för att få rörelse och glädje. Verksamheten består också av gruppaktiviteter, som t.ex. workshops, gruppromenader och studiebesök.

Under hösten 2016 utvidgas verksamheten till:

Etapp 2/barn och ungdomar

Aktiviteten planeras att bli simning. Det är många barn med utländsk bakgrund som inte kan simma. De som går årkurs 6 har svårt att få bra betyg i idrott p.g.a. de inte kan simma. Det är också svårt för skolor att ha extra timmar för de som inte kan simma. Det blir ännu svårare, att få barn att lära sig, när föräldrar inte heller kan simma. Det finns ingen hjälp eller simskolan för barn mellan 10- 12 år.

Etapp 3/föräldraskap för vuxna

Vi har noterat att det finns en hel del konflikter mellan föräldrar och barn med utländsk bakgrund. Det är svårt för föräldrar att hitta en balans mellan två kulturer som är mycket annorlunda från varandra. Om konflikter finns, blir det svårt för föräldrar, att förstå sina barn, som växer upp i Sverige.

Etapp 4/Personlig utveckling för vuxna

Hur man känner sig själv, vad man vill i framtiden och hur man kan planera för sitt liv, är frågor som vi alla måste tänka på, för att få ett bättre liv. När man inte vet själv vad man vill göra, med sitt liv eller i framtiden, blir det svårt inte bara för en själv, utan även för andra som vill hjälpa till.