SAIK i Sthlm/Uppsala

SAIK i Stockholm-Uppsala är ett nätverk som har som huvudsyfte att med Sandviken och SAIK:s varumärke som grund, skapa intresse för föreningen, som är till gagn för föreningen, partners och supporters. Nätverket ska även verka för att inviga nya partners till föreningen.

Verksamhet

I huvudsak arrangeras event i anslutning till SAIKs matcher i området. Även bussresa till Sandviken (SAIK-bandybuss) kan genomföras vid viktiga hemmamatcher i Göransson Arena.

Vi vill gärna bli fler Kontakta oss via vår mailadress saiksthlm@saik.com