Riktlinjer för SAIK:s ungdomsbandy

Målsättningen för SAIK Bandy:s ungdomsverksamhet är att utveckla duktiga och välubildade bandyspelare. Detta skall ske samtidigt som ungdomarna lär sig ta ett socialt ansvar, såväl för sig själva som för gruppen.

Verksamheten skall bygga på att få så många ungdomar som möjligt att hålla på med bandy så länge som möjligt. Detta skall bland annat ske genom att:

  • Alla som vill skall känna sig välkomna att delta i vår verksamhet
  • Ge ungdomarna en allsidig träning

Vi vill höja statusen på föreningen Sandvikens AIK Bandy genom att ha bra regler och rutiner för bra uppförande, engagemang och en hög spelkvalité.

  • Alla barn och ungdomar som vill spela bandy ska kunna spela bandy i SAIK Bandy oavsett kön, från det år man fyller 5 och tills man fyller 17.
  • Alla barn och ungdomar ska efter egen förmåga ställas inför utmaningar som leder till att de utvecklar sin förmåga att åka skridskor, och bibehållereller ökar sitt intresse för att spela bandy.
  • Ledare inom SAIK Bandy skall erbjudas utbildning inom Svenska Bandyförbundets koncept Bandy för barn och/eller Bandy för Ungdom eller motsvarande.
  • Alla barn, ungdomar, ledare och föreningsdomare ska föregå med gott exempel och bidra till att föreningen har ett fortsatt gott rykte.
  • SAIK Bandy ska vara ett föredöme vad gäller säkerhet, sjukvård, laganda samt ledarskap.

Läs mer i riktlinjerna till höger.