Avslutning för Respektmodellen i årskurs 5 på Västanbyn

Förra veckan hade vi avslutning för Respektmodellen i årskurs 5 på Västanbyn. Vår ungdomskonsulent Håkan Larsson har träffat klasserna 10 gånger och pratat om etik och moral.

SAIK Bandy med ungdomskonsulent Håkan Larsson har under många år besökt skolor i Sandviken för att höja kunskapen om etik och moral. Arbetet med Respektmodellen började 2001 i samarbete med Göranssonska stiftelserna. De har varit och är de absolut största bidragsgivarna till att detta arbete kan fortsätta. Skolåret 2016/17 har Håkan besökt 21 klasser i nio skolor och träffat cirka 450 elever totalt. 

Syftet med Respektmodellen är att ge barn och ungdomar fördjupad insikt om de etiska och moraliska värderingar, som hjälper dem att lära känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och socialt acceptabelt sätt. På senare år har diskussioner om att visa varandra respekt oavsett kön och personliga förutsättningar blivit allt viktigare.

Läs mer om vårt arbete med Respektmodellen >>