Uttalande från SAIK Bandy

SAIK Bandy tar kraftigt avstånd från det som skedde efter slutsignalen i den femte kvartsfinalen där en av våra sponsorer uttryckte sig väldigt illa mot spelare och ledare i Hammarby i spelargången.

Med anledning av den händelse i spelargången efter matchen som även uppmärksammats i media vill vi som klubb ge en kommentar.

SAIK Bandys värderingar glädje, delaktighet, kamratskap och respekt är en viktig grund för vår verksamhet. Vi tar därför avstånd från det efterspel som blev efter matchen mot Hammarby, där en av våra sponsorer betedde sig väldigt illa mot Hammarbys spelare och ledare.

”Klubben tar självklart avstånd från detta. Det rimmar inte alls med vår värdegrund som även våra sponsorer behöver efterleva. Det är absolut inte acceptabelt, vad det får för konsekvenser är för tidigt att säga nu”,  säger Rafi Markarian, styrelseledamot SAIK Bandy.

SAIK Bandy beklagar den uppkomna situationen som inte hör hemma i idrottssammanhang.