Utbildning i Machofabriken - praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld

Parallellt med mentorskapsinsatsen i samarbetet med socialtjänsten kommer fältverksamheten även att utbilda föreningens spelare, ledare och personal i Machofabriken, som är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld.

Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier. Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i till exempel öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och tjej- och ungdomsjourer.

 

För mer information om Machofabriken gå in på www.machofabriken.se