Simundervisning med Entré

Den tredje etappen i SAIK Bandys integrationsprojekt Entré fokuserar på simundervisning för barn.

Vår projektledare Najiba Mansouri konstaterade att det är många barn med utländsk bakgrund som inte kan simma och såg att flera har svårt att få bra betyg i idrott p.g.a. att de inte kan simma. Inom ramen för projekt Entré startade vi därför upp simundervisning för barn som inte kan simma. I början av 2017 var de första grupperna igång med elever från årskurs 7-9 från Norrsätraskolan.

Två grupper med 12 elever i varje har avslutat sin simundervisning i Parkbadet med 12 lektioner per grupp. Eleverna kan nu simma ca 80-100 m och har fått vana med vatten. Några har också blivit godkända för 200 m. Utbildningen har underlättats av att det funnits deltagare som kan både svenska och arabiska och på det sättet kunnat komplettera simläraren.

Utbildningen inleds med att Najiba berättar om hur ett badhus fungerar i Sverige och hur man uppträder där. Eleverna har också fått genomföra övningar under Najibas ledning med syfte att träna samarbete med målet att varje elev måste lära sig och förstå att ta ett eget ansvar för att helheten ska fungera på badhuset.

Skribent: Kalle Nyström