SAIK Bandys kanslipersonal korttidspermitteras.

Med anledning av rådande pandemisituation och dess inverkan på vår verksamhet kommer SAIK Bandy att korttidspermittera kanslipersonalen.

Det är en förebyggande insats, och en av flera åtgärder för att minska den negativa inverkan på klubbens ekonomi.

Detta till trots, kommer vi att finnas tillgängliga via mail under den tid som krisen varar. Vi kommer även fortlöpande publicera information på vår hemsida samt sociala medier om rådande läge.

 

Under permitteringen kommer vi enbart nås via mail:

Rafi Markarian                   rafi@saik.com
Urban Nyberg                    urban@saik.com
Thomas Forsberg               thomasf@saik.com
Jesper Sundving                jesper@saik.com
Anna Nyblom                    anna@saik.com
Margareta Olofsson          maggan@saik.com

 

Med vänlig hälsning,
SAIK Bandy