SAIK Bandy har startat integrationsprojektet Entré för kvinnor med utländsk bakgrund

SAIK Bandy har startat upp ett nytt verksamhetsområde för arbete med integration under samlingsnamnet ”Entré”. Det första projektet syftar till att hjälpa kvinnor med utländsk bakgrund och deras barn till aktivitet och gemenskap i Sandviken. Den första gruppen med 15 kvinnor är igång sedan några veckor och ytterligare två grupper med totalt 45 deltagare startas under våren.

För ungefär ett år sedan påbörjade SAIK Bandy ett arbete om hur vi på bästa sätt kan hjälpa nyanlända komma in i livet här i Sandviken. Den första aktiviteten var att starta ”Skridskoskoj” för barn som aldrig sett eller varit på is tidigare. Glädjen på isen var stor och vi såg att vi som klubb verkligen kan göra skillnad i människors välmående - även vid en väldigt annorlunda situation.

Nästa projekt startades igång strax innan sommaren då vi fick kontakt med Najiba Mansouri, en driven kvinna från Afghanistan, som har jobbat inom idrott och själv anlände som flykting till Sandviken för ca 2 år sedan. Med hjälp av Arbetsförmedlingen har vi fått möjlighet att anställa Najiba. Tillsammans med Najiba vill vi fokusera på en grupp människor i vårt samhälle där vi tror att vi tillsammans kan göra stor skillnad. Vi har därför startat Entré: en mötesplats för kvinnor med utländsk bakgrund i Sandviken och deras barn för att underlätta integrering i det svenska samhället och i Sandviken. Genom Entré hjälper vi kvinnor som nyligen har kommit till Sverige att jobba med sin fysik genom aktiv rörelse men även att komma in i vardagliga saker, så som att handla livsmedel - saker som är självklara i det land man är van vid men inte fullt lika enkla i en ny kultur med ett nytt språk.

Totalt 45 deltagare igång under våren
Under hösten har Najiba jobbat intensivt för att skapa en struktur och organisation för att aktivera kvinnor med utländsk bakgrund. Under början av året gjorde vi ett minitest av projekt Entré med 10-15 kvinnor i olika åldrar. De flesta var muslimer som tycker om idrott och kunde delta tack vare att projekt Entré endast är för kvinnor. Deltagarna uppskattade initiativet och för de flesta var det första gången de deltog i någon form av idrott/hälsogymnastik. Genom minitestet fick vi insikter, erfarenheter och blev övertygade att vår idé är realistisk och genomförbar.

I slutet av februari startade vi den första gruppen med 15 deltagare som ”rekryteras” från Etableringen på Arbetsförmedlingen. Fem tillfällen á tre timmar har genomförts med aktiviteter så som hälsogymnastik, volleyboll och basket i Björksätraskolan. Deltagarna är i åldern 18-65 år och kommer från Eritrea, Syrien, Irak, Bulgarien och Afghanistan. I pauserna äter de frukt och pratar svenska med varandra efter bästa förmåga. Under våren kommer vi att ha tre grupper med totalt 45 kvinnor igång. Vi koncentrerar oss initialt på kvinnor med utländsk bakgrund och deras barn, målet är att fortsätta med barn och ungdomar och i slutändan hela familjer.