Rafi Markarian ny klubbchef i SAIK Bandy

Den första augusti blev det klart att Rafi Markarian tar över som klubbchef i SAIK Bandy. Rafi har sedan januari varit tillförordnad klubbchef och har kommit överens med klubben om en fortsättning.

Fokus för Rafi kommer att ligga på att utveckla en stark organisation och skapa en mer enhetlig och långsiktigt utvecklingsorienterad plattform för alla verksamheter inom klubben.

-Jag ser verkligen fram emot att vara med och bidra till att föreningen står sig starkt organisatoriskt och ekonomiskt. Det kommer att ta tid att nå dit men vi i klubben är fokuserade inför utmaningen.

Jag känner att SAIK Bandy är ett starkt varumärke som bidrar till samhällsutvecklingen lokalt och jag är tacksam över att ha fått chansen att kunna vara med och bidra till att stärka upp klubben på alla möjliga plan. Dessutom finns det ett stort engagemang i och runt föreningen som gör att jag har en bra känsla när jag tar mig an uppgiften.  

 Varför valde ni att anställa Rafi Markarian?

-Vi strävar efter att få kontinuitet i klubben och vi anser att Rafi är rätt person för uppgiften att bygga ett nytt hållbart SAIK Bandy där organisation och ekonomi  kommer att vara fokusområden.

Bandyn har stora utmaningar på lokal nivå och riksnivå och vi anser att även där är Rafi rätt person att leda SAIK in i framtiden genom att stärka kontaktnätet lokalt och mot andra bandyföreningar säger ordförande Per Kreij.