Närmare 500 deltagare på hälsogymnastik med Entré

Ett av fem områden i vårt integrationsprojekt Entré handlar om hälsogymnastik. Under det första året med Entré har närmare 500 personer deltagit i hälsogymnastiken.

I början av förra året startade Najiba Mansouri, projektledare för Entré i SAIK Bandy, ett "minitest" för att prova idén med projektet och den första etappen som var Hälsogymnastik. Björksätraskolans gymnastiksal användes. Efter några gånger hade vi fått insikter, erfarenheter och var övertygade om att projektidén var realistisk och genomförbar. Minitesten visade också att det finns ett behov av aktiviteter som projekt Entré erbjuder.

Närmare 500 deltagare

Omfattningen växte efterhand i antal deltagare. Flera grupper startades och pågick parallellt. Mer än 200 deltagare deltog under det första halvåret på totalt 42 pass. Deltagare var främst muslimska kvinnor i åldern 18-62 år från Arbetsförmedlingens Etablering. Kvinnor som var intresserade av motion, men aldrig haft möjlighet att utöva fysisk motion. Passen var endast för kvinnor och det gjorde det möjligt för kvinnorna att delta. Under hösten växte antalet deltagare och även tonårsflickor deltog. Totalt har 474 deltagare varit med under passen.

Från basket till yoga och folkdans

Aktiviteterna har bestått av exempelvis volleyboll, handboll, fotboll, badminton, och basket på ett mycket enkelt sätt för att få rörelse och glädje. Även yoga och avslappning har ingått. Deltagarna har även provat på svensk folkdans, samt dans från deltagarnas egna hemländer. Vi hade fyra sessioner med båda grupperna tillsammans med syfte att alla deltagare skulle få möjlighet att få kontakt med alla.

Stor spridning i bakgrund och erfarenhet

Deltagarna har kommit från flera olika länder som Irak, Syrien, Bulgarien, Eritrea och Afghanistan. De har pratat med varandra på svenska, engelska eller med kroppsspråk. Pausen med frukt har varit uppskattad. Att deltagare har känt uppskattning över att få delta i Hälsogymnastiken har märkts genom att en deltagare skickade sin son att leta upp Najiba efter nyår för att få besked om när gymnastiken skulle börja igen 2017. 

Det har varit stor spridning i både ålder och erfarenhet av motion hos deltagarna. Najiba berättar att en av utmaningarna för henne har varit att anpassa aktiviteterna efter ålder, möjligheter att röra sig och erfarenheter av lek och spel från tidigare. Det har dock gått bra och Najiba har känt glädjen hos deltagarna att få denna möjlighet till träffpunkt och motion.

Fin feedback från deltagarna

Vi har fått erfarenheter att projektets aktiviteter påverkar kvinnors liv på ett positivt sätt. Det har skapat glädje, energi och hjälper dem att få kontakt och hitta vänner. Vi har också lärt oss hur vi kan utföra projekt som passar för människor med olika bakgrunder, som har olika hemländer, kulturer och språk. Dessutom har vi fått pedagogisk erfarenhet, hur man kan anpassa motionsaktiviteter till olika nivåer och åldrar.

Under hösten 2017 fortsätter hälsogymnastiken tillsammans med de andra etapperna i Entré.

Skribent: Kalle Nyström