Grupp-promenader och studiebesök med Entré

Nästa del i vår nyhetsserie om projekt Entré handlar om studiebesök och grupp-promenader tillsammans för att lära känna varandra och den svenska kulturen.

Under förra sommaren startade vi den andra etappen i projekt Entré med studiebesök och grupp-promenader. Syftet var att hålla kontakt med tidigare deltagare, ge dem möjlighet att lära känna varandra och hitta nya vänner. Samtidigt vill vi ge information om svensk kultur och natur/allemansrätten. Vi försöker även få med svenskfödda med syfte att berätta om Sandviken och svensk kultur.

Intresset har varit stort att få träffa svenskfödda och lära sig och förstå mer om Sverige och svenska kulturen. Vi har genomfört studiebesök till Nymmenåsen, Högbo och Siljan. Projektdeltagarna har också besökt SAIK-kontoret för att träffa våra medarbetare och få information hur en ideell idrottsförening fungerar i Sverige. 2016 avslutades med några svenska jultraditioner, som t.ex. besök i Sandvikens kyrka med luciatåg och julklappsutdelning. På bilden ovan syns några deltagare inför ett besök i Sandvikens kyrka.

Siljanbesöket en höjdpunkt

I början av augusti arrangerades en studieresa till Siljan. Syftet var att visa svensk kultur & historia. En fullastad buss lämnade Göransson Arena tidigt en morgon för färd mot Siljans bygden. En guide anslöt i Rättvik och deltog under dagen. Det blev en vandring på piren ut i Siljan, sedan till Rättviks idylliska och mycket typiska dalakyrka. Färden fortsatte sedan till Nusnäs med en uppskattad guidad visning om hur dalahästtillverkning utförts i århundraden. 

Läs mer om studiebesöket till Siljan >>

En viktig erfarenhet, berättar SAIK Bandys projektledare Najiba Mansouri, är att vid nästa studiebesök behövs flera svenskfödda deltagare, som kan svara på alla frågor som de utlandsfödda deltagarna har. Vill du engagera dig i Entré? Kontakta Najiba 

Skribent: Kalle Nyström