Ett besök på Murgårdsskolan med Respektmodellen

SAIK Bandy med ungdomskonsulent Håkan Larsson har i flera år besökt skolor i Sandviken med syfte att ge barn och ungdomar fördjupad insikt om de etiska och moraliska värderingar, som hjälper dem att lära känna sig själva och kunna möta svårigheter på ett etiskt, moraliskt och socialt acceptabelt sätt. På senare år har diskussioner om att visa varandra respekt oavsett kön och personliga förutsättningar blivit allt viktigare.

Skolåret 2015-16 besökte Håkan bland andra Murgårdsskolan årskurs 5. Orsaken var att klasslärana, från att de tog över klasserna i årskurs 4, har sett bristande respekt mot varandra bland eleverna. Det har varit turbulent med en hel del bråk och hårda ord. Det hade även förekommit förfrågningar från föräldrar vars barn hemma berättat om situationen i klasserna. Vi diskuterade med kollegor och skolledning och bad Håkan komma, berättar klassansvariga. Några elever kände till Håkan sen tidigare och var positiva till att han skulle komma. Andra elever förstod inte innebörden av Håkans besök innan han hade besökt dem första gången.

Upplägget med Respektmodellen
Arbetet med Respektmodellen genomförs i huvudsak genom diskussioner och reflektioner där alla ges chansen att yttra sig. Ämnen som diskuteras är moral, etik, mobbning, bemötande och förstörelse/skadegörelse/klotter. Detta arbete löper kontinuerligt med återkommande besök, sex tillfällen per klass. Omfattning och inriktning av teman kan variera beroende på förutsättningarna i klassen som besöks.

Håkan berättar att det är viktigt att börja med att få eleverna att förstå att det är de själva som är orsaken till situationen i klassen. Arbetet med att förändra attityder och beteenden i klasser är ingen ’quick fix’, utan det tar tid. Håkans erfarenhet är att många elever har kloka tankar, men man gör inte som man tänker. Många elever är också tysta, vågar inte säga något, och då menar Håkan att det är något som är riktigt fel. Det är viktigt att flera elever är delaktiga i arbetet. Ett viktigt resultat av Håkan besök är att upprätta ordningsregler med tydliga konskevenser om vad som händer om man inte följer dem. Då accepterar man.

Konflikterna i klasserna har minskat efteråt
Klasslärarna berättar, att efter Håkans besök, har konflikterna i klasserna blivit färre och eleverna har blivit mer medvetna om vad som är rätt och fel. Färre fula ord och kränkande behandling förekommer och när det förekommer är den utsatta eleven mer medveten om att det inte är accepterat och att han/hon inte behöver stå ut med att behandlas så. De blev även mer medvetna om att det faktiskt finns vuxna som bryr sig och tar tag i saker när det händer.

Klasslärarna tror att Håkans framgång beror på att han pratar med eleverna som om de var vuxna och daltar inte med dem eller håller tillbaka ord. Samtidigt kan han på ett bra sätt förklara svåra ord och begrepp på elevernas nivå. Han är rakt på sak och förskönar inga berättelser, vilket klasslärarna tycker var bra.

'Respekt-laget' bildades över skolklassgränserna
Ett resultat av besöken var att när eleverna väl lärt känna Håkan såg de fram emot hans besök. Alla elever var nöjda och sa att de fått lära sig mycket nytt. Eleverna upplevde även själva att det har blivit förändringar i klasserna. Ett synligt resultat och tack vare inspiration av Håkans arbete bildades ett flicklag som kallas 'Respekt-laget’ (efter Respektmodellen). Laget spelade fotboll i Swedbank Cup och hade kul tillsammans över skolklassgränserna, oavsett hur mycket fotboll man spelat tidigare fick alla som ville vara med. Alla kämpade och lyckades ta sig till semifinal. De hejades på av pojkarna som gjort motsvarande upplägg, (och gjorde detsamma tillbaka). En fin samhörighet visades!

På bilden ovan: Respekt-laget från Murgårdsskolan, övre raden från vänster:
Simagul, Tamarah, Ida W, Julia, Malak, Klara, Ronja och Engla
Nedre raden från vänster; Lovisa, Farida, Ida H, Sabrin, Elsa och Ellen.

Håkan är också nöjd med arbetet på Murgårdsskolan och tycker att eleverna gjort stora framsteg i sitt beteende och betonar att det inte är ofta att det blir så här bra. Håkan är välkommen tillbaka och han planerar att träffa eleverna igen om några år.

15 år med Respektmodellen
Håkan har arbetat med Respektmodellen i ca 15 år och tycker att de flesta barn och ungdomar är helt fantastiska, sedan finns det barn och ungdomar som har det tufft både i skolan men även socialt, som gör att det blir fel i skolan. Jag märker att det blir fler och fler barn som får diagnoser, säger Håkan. Under senare år har nätmobbing vuxit kraftigt och under senaste året har Håkan personligen träffat fler ungdomar som har berättat enskilt hur dåligt de mår. Håkan känner att behovet av hans insatser växer år från år.

Eleverna kallar varandra ofta för olika trista tillmälen, ett uttryck är ’du din CP…’. Egentligen vet man inte vad CP betyder, men det har blivit ett skällsord, berättar Håkan. För att råda bot på det har Håkan under 2015-16 en lektion per klass bjudit in Stefan Landell, 27 år och som är gravt funktionshindrad och måste använda permobil. Han måste vara fastspänd på två ställen i permobilen. Syftet är att berätta hur det är att leva med en CP-skada. Håkan berättar att Stefan trollbinder sina åhörare med sin närvaro och berättelse. Det blir ”knäpptyst” i klassen när han berättar hur det är att leva med ett handikapp.

Det gångna skolåret besökte Håkan 10 skolor, 24 klasser och totalt ca 600 elever, ca 3 600 möten. 2013 fick Håkan Larsson Ernst Killander-stipendiet. Det är ett ”Nobelpris” i socialt ungdomsarbete. Det ska gå till en ungdomsledare vars ledarskap gjort skillnad. Stipendieutdelare var Gustaf V:s 90-årsfond.Arbetet med Respektmodellen började 2001 i samarbete med Göranssonska stiftelserna. De har varit och är de absolut största bidragsgivarna till att detta arbete kan fortsätta.

Kalle Nyström