Entré genomför utbildning i föräldraskap och personlig utveckling för vuxna

Den sista delen i nyhetsserien om integrationsprojektet Entrés första år handlar om etapperna som fokuserar på föräldraskap för vuxna och personlig utveckling som vi arrangerat tillsammans med SFI.

Under förra hösten träffade SAIK Bandys projektledare för Entré, Najiba Mansouri, lärare från SFI. Hon hade observerat att det finns en hel del konflikter mellan föräldrar och barn med utländsk bakgrund och föreslog utbildning i föräldraskap. Dessutom hade Najiba själv fått egna erfarenheter att integrering till det svenska samhället underlättas om man har en egen plan för detta. Najiba föreslog utbildning i personlig utveckling. Utbildning startade med Najiba som lärare och resultatet blev mycket lyckat och utbildningen har fortsatt 2017 med möjligheter att växa ytterligare i omfattning.

Utbildning i föräldraskap

Det kan vara svårt för föräldrar att hitta en balans mellan två kulturer som är mycket annorlunda från varandra. Vid konflikter kan det bli svårt för föräldrar att förstå sina barn som växer upp i Sverige. Barnen anpassar sig ofta snabbare till samhället än föräldrarna.

Tre lektioner genomfördes där deltagarna själva fick berätta om sina utmaningar. Arbetsgrupper bildades där det diskuterades och resultatet presenterades sedan för alla elever. Najiba fick hjälp av Sonja Båtelson som har arbetat med dessa frågor i Sandviken under flera år. Sonja och Najiba kunde svara på frågor och ge råd till föräldrar, för att ge möjlighet till ett bättre och trivsammare liv med sina barn i Sverige. I förlängningen påverkar det inte bara familjen, utan även vårt samhälle.

Personlig utveckling för vuxna

Hur man känner sig själv, vad man vill i framtiden och hur man kan planera för sitt liv, är frågor som vi alla funderar på. När man inte vet själv vad man vill göra med sitt liv eller i framtiden, blir det svårt inte bara för en själv, utan även för andra som vill hjälpa till. 

Najiba genomförde tre workshops med syfte att lära känna sig själva bättre och få en plan och mål för sina liv. Grupparbeten var ett av verktygen i genomförandet. Resultatet blev t.ex. att elever som vill blir "snickare" kunde dokumentera hur man tog sig dit och sedan ta med resultatet till möten med Arbetsförmedlingen. 

Under 2017 har ämnet 'personlig utveckling' utvecklats med information och utbildning i hur man förbereder sig och uppträder vid en anställningsintervju. I arbetet på SFI deltog två klasser med ca 25 elever i varje klass, med sex lektioner per klass.


Projekt Entrés ledare för etapp 4 föräldraskap Sonja Båtelsson och Najiba Mansouri med julklappar från deltagarna

Fin feedback om projektet

Slutligen några reflektioner kring Projekt Entré och Najibas insatser på SFI. En av lärarna på SFI, Åsa Olsson, säger:

"Jag uppskattar projektet som Najiba och SAIK Bandy har med oss på SFI. Eleverna här har sagt till mig vid ett flertal tillfällen, att de vill prata om livsfrågor, inte bara läsa grammatik. Det får de göra nu, och jag upplever också att sammanhållningen och tryggheten i gruppen ökat. Många elever känner sig också dystra över framtiden och jag upplever att de kan få hopp när de ser en annan icke svenskfödd person som har lyckats bra med sitt liv. Integrationen ökar och Sandvikens kommun får positiva resultat i slutändan tror jag. Najiba säger till mina elever att de själva måste ta tag i det de vill, ha ett mål och arbeta för detta. Det blir samtidigt ett bra tillfälle för språkträning och samhällskunskap. Jag vet att eleverna tycker att detta är givande. De pratar mer och är inte lika blyga. Jag själv lär mig mycket om projektet och inte visste jag att SAIK var så mycket mer än bara bandy."

En annan lärare, Christine Tunell, berättar:

"Vi tyckte att Najibas projektidé var väldigt intressant och rörde ämnen som våra elever kunde behöva bli uppmärksamma på. Najiba är väldigt duktig på att få en god kontakt med eleverna och hon kan inspirera! Hon blir en förebild för dem och de lyssnar på henne. Vi uppskattar verkligen samarbetet med Najiba och projekt Entrés arbete och vi ser att det ger ett extra lyft för våra elevers SFI-undervisning. De får lyfta sina tankar och åsikter. De får diskutera viktiga livsfrågor. De blir också uppmärksamma på att de delar samma tankar och åsikter fast de kommer från olika kulturer och religioner."


Skribent: Kalle Nyström