Kenneth Nyberg

Roll
Ordförande
E-post
info@kennethnyberg.se
Telefon
073-9087957

Kenneth Nyberg, född och uppvuxen i Sandviken. Har arbetat på Arbetsförmedlingen och i olika funktioner inom Sandvikens kommun, senast på Näringslivskontoret med i huvudsak förenings- och landsbygdsutveckling. Han har under de senaste 10 åren haft egen firma med inriktning mot främst landsbygdsutveckling. Anlitas nu bl.a som konsult av Hela Sverige skall leva. Kenneth har 45 års erfarenhet av ideellt arbete inom föreningar och verksamheter. Kenneth anser att all föreningsverksamhet skall bygga på ett underifrånperspektiv där alla krafter i föreningen nyttjas efter bästa förmåga. På det sättet skapas delaktighet och utveckling vilket i sin tur lägger en viktig grund för det rent sportsliga. SAIK Bandy är sedan barnsben laget i Kenneths hjärta.