Styrelsen

SAIK Bandys styrelse säsongen 2017-18

Valberedningen består av: Håkan Bengtsson (sammankallande), Stefan Åsbrink, Sandra Anderstedt.

Namn Titel E-post Telefon
Kenneth Nyberg Ordförande info@kennethnyberg.se 073-9087957
Ulrika Malmqvist Vice ordförande ulnm1@hotmail.com 070-7502256
Gunnar Båtelsson Ekonomi gunnar.batelsson@hotmail.com 070-6162543
Calle Söderberg Evenemang
Sandra Anderstedt Kommunikation sandra@saik.com 070-2299730
Jan Fagerström Marknad jan.fagerstrom@sandviken.se 070-9790479
Marcus Jansson Ungdom mackan@inperspektive.com 072-2456797
Andreas Müller Evenemang andreas.muller@aol.com
Rafi Markarian Volontärer rafi@charlys.se 070-3088880